Wybrane akty prawne

WYBRANE AKTY PRAWA KRAJOWEGO

 

USTAWA o ochronie przyrody

 

 

 

 

ZEZWOLENIE NA UTWORZENIE I PROWADZENIE OGRODU BOTANICZNEGO

 

 

SYSTEM KONTROLI FITOSANITARNEJ

 

Przepisy fitosanitarne określają, jakie wymagania powinny zostać spełnione przed eksportem oraz podczas importu roślin i produktów roślinnych. Zasady przeprowadzania kontroli fitosanitarnej eksportu i wydawania świadectw fitosanitarnych zostały określone w prawie krajowym w ustawie o ochronie roślin. Kontrola fitosanitarna eksportu prowadzona jest w stosunku do tych towarów, dla których obowiązek taki został określony w przepisach kraju przeznaczenia. Eksporter planując wysyłkę roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów za granicę powinien upewnić się, czy wymaganie takie zostało ustanowione. Akty prawne dostępne są na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa [więcej informacji]

 

 

 


  

 

WYBRANE AKTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

 

PROTOKÓŁ Z NAGOI (ABS) - treść protokołu

 

 


W dniu 21 listopada 2014 roku w Warszawie Ministerstwo Środowiska zorganizowało konferencję dotyczącą zagadnień związanych z wdrażaniem Protokołu z Nagoi, unijnego Rozporządzenia 511/2014 oraz planowanymi regulacjami krajowymi. Prezentacje z konferencji dostępne są pod adresem: [LINK]

 

 

               przydatne informacje: 

 

 

 

KONWENCJA o Różnorodności Biologicznej (CBD)

 

 

 

 

 

 

 

KONWENCJA o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVASIVE ALIEN SPECIES (IAS) 

 

 

 

W dniu 13-14 października 2015 roku w Warszawie Ministerstwo Środowiska zorganizowało konferencję dotyczącą zagadnień związanych z nowymi zasadami postępowania z gatunkami inwazyjnymi oraz sposobów ich wdrożenia w Polsce w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr1143/2014 z dnia 22 października 2014r. Prezentacje z konferencji dostępne są pod adresem: [LINK]

 


 

 

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

Zachęcamy do zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk, wydanym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska

czytaj więcej

 

 

 

Skorzystano z serwisów:

http://isap.sejm.gov.pl/index.jsp

http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm